Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu w prostej spółce akcyjnej?

Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu w prostej spółce akcyjnej?

24 sierpnia 2021 Wyłączono przez Banaszak

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda kwestia odpowiedzialności członków zarządu w prostej spółce akcyjnej. Na początku należy pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze, w przypadku prostej spółki akcyjnej odpowiedzialnym za wyrządzoną spółce szkodę jest ten, kto biorąc udział w jej tworzeniu działał wbrew panującym przepisom. Osoba ta jest też odpowiedzialna za naprawę szkody. Również w przypadku umyślnego lub nieumyślnego podania fałszywych danych w oświadczeniu dotyczącym wnoszenia wkładów na pokrycie akcji odpowiedzialny jest dany akcjonariusz. Oprócz akcjonariuszy do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci także członkowie organów oraz pełnomocnicy wymienionych osób.

Kwestie dotyczące odpowiedzialności a prosta spółka akcyjna

Warto wiedzieć, iż roszczenie jest przedawnione po upływie trzech lat od chwili gdy spółka otrzymała informację o szkodzie z dowolnych źródeł. To samo tyczy się kwestii odnośnie tego, kto jest odpowiedzialny do naprawienia szkody. Każdy członek organu jest odpowiedzialny wobec spółki za wyrządzoną przez siebie szkodę, która wynika z nieodpowiedniego wykonania określonych obowiązków. Do nieodpowiedniego wykonania obowiązków zalicza się także niedołożenie odpowiedniej staranności wobec danej spółki. Każdy członek organu powinien dokładać starań aby być lojalnym wobec spółki pod każdym kątem. Należy działać w granicach uzasadnionego ryzyka oraz spełniać swoje obowiązki aby uniknąć odpowiedzialności z racji ponoszenia winy. Aby uniknąć odpowiedzialności należy działać wyłącznie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Można brać pod uwagę odpowiednie analizy oraz opinie, które powinny być uwzględnione podczas dokonywania oceny.