Brak odszkodowania za utratę wartości nieruchomości – porady prawnika budowlanego

Brak odszkodowania za utratę wartości nieruchomości – porady prawnika budowlanego

18 sierpnia 2021 Wyłączono przez Banaszak

Uchwalenie przez gminę nowego planu zagospodarowania miejscowego w wielu przypadkach może doprowadzić do obniżenia wartości nieruchomości. W takiej sytuacji właściciele i użytkownicy gruntów objętych nowym planem zagospodarowania tracą. Mogą się jednak ubiegać o odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości. Wniosek w tej sprawie musi być złożony w terminie, który nie przekracza 5 lat od daty wejścia w życie nowego planu zagospodarowania. Jeżeli właściciel odsprzeda działkę po obniżonej cenie, również ma prawo do ubiegania się o rekompensatę od gminy. Po okresie 5 lat użytkownicy i właściciele terenów objętych planem zagospodarowania tracą możliwość na uzyskanie odszkodowania. Nie pomoże nawet odwołanie się do sądu administracyjnego. Roszczenia wygasają po upływie tego okresu i tracą moc prawną. Właściciele i użytkownicy działek mogą dochodzić swoich praw o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w sądzie administracyjnym. Jednak jest to etap ostateczny, jeśli gmina odmówiła właścicielowi lub użytkownikowi gruntu odszkodowania lub odkupienia gruntu.

Niezależnie od wyceny gruntu wykonanego przez gminę, osoba prywatna, która stara się o odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości, może zlecić wykonanie wyceny na własny koszt i skorzystać z tego dokumentu w sądzie. Jeżeli sąd uzna, że wycena gruntów wykonana przez rzeczoznawcę działającego na żądanie poszkodowanego jest zasadna, może wziąć ją po uwagę. W sprawie odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości bardzo ważne są terminy. Ich przeoczenie czy niedopilnowanie powoduje wygaśnięcie prawa do odszkodowania.