Czy zabieg fumigacji jest bezpieczny dla ludzi?

Czy zabieg fumigacji jest bezpieczny dla ludzi?

10 lipca 2021 Wyłączono przez Banaszak

Fumigacja jest zabiegiem, w wyniku którego rozpyla się gaz w pomieszczeniu wykonanym z drewna albo z dużą ilością elementów drewnianych. Jej celem jest wyeliminowanie szkodliwych owadów: spuszczela pospolitego, korników, termitów i innych rodzajów chrabąszczy, głównie z rodziny kózkowatych.

W pierwszym etapie fumigacji dokonuje się przeglądu budynku i ściśle oznacza miejsca, które będą poddane zabiegowi fumigacji. Zabezpiecza się je szczelnie folią. Dopiero wówczas można rozpylić gaz w pomieszczeniach. Przez okres karencji w budynku nie powinny znajdować się żadne osoby oraz zwierzęta. Wyjątkiem są specjaliści od prowadzenia prac związanych z fumigacją. W razie potrzeby dokonuje się pomiaru stężenia gazu. Jeżeli jest zbyt niskie, odgazowuje się budynek i czeka na efekt końcowy. Fumigacja prowadzi do całkowitego usunięcia szkodników z drewnianych części zabudowy. Jeżeli budynek jest w całości zbudowany z drewna, zabieg może być dłuższy.

Fumigacja jest metodą niebezpieczną. Należy zachować ostrożność. Gaz ma silne działanie toksyczne i może spowodować nie tylko podrażnienie skóry i oczu, ale i większe problemy zdrowotne. Do przeprowadzenia fumigacji uprawieni są wyłącznie pracownicy odpowiednio przeszkoleni i posiadający doświadczenie w tego typu pracach. Trujący gaz w postaci fosforowodoru nie może być rozpylany w miejscach zasiedlonych przez ludzi. W dużym obszarze zagęszczenia nie wykonuje się zabiegu fumigacji. Korzysta się z innych metod usuwania szkodników z materiałów drewnianych.

Korzystanie z fosforowodoru podczas fumigacji wymaga ścisłego stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji. Preparat nie może mieć kontaktu z wodą. W przeciwnym razie, może doprowadzić do wybuchu, a nawet pożaru.

Fumigacja to skuteczny sposób na korniki zwalczanie, jednak niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego. Zabieg ten mogą wykonywać wyłącznie specjaliści.